[neidio i'r prif gynnwys]

Fersiwn Gymraeg|English Version
Tafarn y Fic, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd
Ffoniwch ni ar01758 750473    eBostiwch ni arswyddfa@tafarnyfic.com

Digwyddiadau Tafarn y Fic

Mae 'na ddigonedd o gerddoriaeth byw a digwyddiadau eraill i'w mwynhau yn Nhafarn y Fic

Cliciwch ar y logo Facebook isod i weld pa ddigwyddiadau sydd ymlaen

Logo Facebook

Trefnu digwyddiadau

Os am drefnu parti / barbaciw / noson gymdeithasol, ayb; neu am fanylion pellach am unrhyw un o'r digwyddiadau sydd wedi eu rhestru - cysylltwch gyda Swyddog Gweinyddol Tafarn y Fic ar 01758 750473 neu drwy yrru eBost i swyddfa@tafarnyfic.com.

Llogi yr Ystafell Gymunedol

Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth am fanylion