[neidio i'r prif gynnwys]

Fersiwn Gymraeg|English Version
Tafarn y Fic, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd
Ffoniwch ni ar01758 750473    eBostiwch ni arswyddfa@tafarnyfic.com

Cysylltu efo Tafarn y Fic

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn y modd sydd fwyaf hwylus i chi; unai drwy'r post, dros y ffôn, drwy eBost neu drwy ein tudalen Facebook.

Mae ein manylion cyswllt isod:

Cyfeiriad

Tafarn y Fic
Llithfaen
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6PA

Ffôn

01758 750473

eBost

swyddfa@tafarnyfic.com

Facebook

https://www.facebook.com/tafarn.y.fic