[neidio i'r prif gynnwys]

Fersiwn Gymraeg|English Version
Tafarn y Fic, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd
Ffoniwch ni ar01758 750473    eBostiwch ni arswyddfa@tafarnyfic.com

Bwyty Tafarn y Fic: 'Y Daflod'

Mae'r Fic yn chwilio am rai â diddordeb i goginio / rhedeg ystafell fwyta ar gyfer nosweithiau cyri / Sbaenaidd / Ffrengig ac ati.

Diddordeb? Dewch i drafod.

Cysylltwch â:

Swyddog Gweinyddol y Fic ar 01758 750473 neu eBostiwch swyddfa@tafarnyfic.com.